Thursday, January 19, 2012

Sangeet Samrat Ustad Alladiya Khan Sangeet Mahotsav 2012

Venue: Princess Padmaraje Girls Highschool Ground,New Mahadwar Road,KOLHAPUR.

Date: 20 Jan 2012

Shri. Raghunandan Panshikar
(Jaipur Atrauli Gharana)

Pandit Shivkumar Sharma
(Santoor)

Date: 21 Jan

Shri. Omkar Dadarkar
(Gwalior Gharana)

Pandit Atulkumar Upadhye
(Violin)

Date: 22 Jan

Shrimati. Kaushiki Chakravarti
(Patiala Gharana)

Ustad Shahid Parvez Khan
(Sitar)

No comments: